spelakort.se meny

Spelregler

Senast upplagda

Populära

Barnvänliga spel

Spel

Populära webbspel

Speltermer

Populära

Omaha

Omaha poker är ett spel som till stor del liknar Texas Hold'em poker när det gäller reglerna. Det som huvudsakligen skiljer sig åt mellan de två spelen är antalet "mörka" kort du har på handen och hur du får använda dessa. Dessa till synes små skillnader har dock stor betydelse för hur de två pokervarianterna skiljer sig åt i spelet.

Given

Fyra kort delas ut till varje spelare runt bordet. Dessa "mörka" kort kallas hålkort och visas inte upp för någon annan. Därefter sker en satsningsrunda där varje spelare får avgöra om han eller hon vill gå med i spelet. Eftersom det kostar att delta är det vanligtvis bara de spelare som har bra kort och tror dom har chans att vinna som går med i spelet.

Flopp, Turn och River,

Efter given och dess satsningsrunda vänds tre kort upp på bordet. Dessa kort kallas för floppen och ligger öppna och synliga för samtliga spelare. Därefter sker ännu en satsningsrunda.

Ett fjärde kort vänds sedan upp på bordet, detta kort kalls turn, varpå ytterligare en satsningsrunda sker.

Slutligen vänds ett femte kort upp på bordet, detta kort kallas river.

Visning av kort

Om fler än en spelare är kvar i spelet när det femte kortet vänds upp visar dessa spelare upp sina kort och spelaren med bäst korthand vinner potten.

Om en spelare är ensam kvar och alla andra spelare lägger sig vinner denna spelare potten utan att behöva visa upp sina kort.

Om det är flera spelare som har den bästa pokerhanden och man inte kan utse en ensam spelare till vinnare så delas potten mellan de spelare som har en lika bra hand.

Bästa korthanden

Spelarna i Omaha använder de fyra egna korten tillsammans med de öppna korten på bordet för att kombinera ihop den bästa pokerhanden bestående av fem kort. I motsats till Texas Hold'em, där man får kombinera ihop de mörka och de öppna korten hur man vill, gäller här lite striktare regler. I Omaha måste man nämligen använda två kort från den egna handen, och tre kort från de öppna korten på bordet, för att kombinera ihop sin bästa pokerhand.

Reglerna om hur man får kombinera ihop sina kort med de öppna korten får stor betydelse. Om man exempelvis får ett fyrtal på handen så kan man ändå inte utnyttja det eftersom man måste använda två kort från handen och tre kort från bordet.

Knappen

Knappen (The Button/Dealer Button) är en plastknapp som används för att representera given (dealern) Denna knapp flyttas runt spelbordet, ett steg till vänster efter varje spelrunda, och markerar vem som är symbolisk giv och vem som börjar spelrundan. Spelaren som sitter efter knappen inleder alltid spelrundan.

Blinds

I Omaha används liten och stor mörk (small blind och big blind). Detta är obligatoriska satsningar av ett förutbestämt belopp som måste göras av de två spelare som sitter närmast efter knappen (The Button).

Spelaren som sitter direkt efter knappen har positionen för liten mörk och spelaren som sitter därefter har positionen för stor mörk. Vanligtvis är beloppet på lilla mörken hälften av beloppet för stora mörken.

Satsningsrundor

Spelaren som sitter närmast till vänster om given (knappen) inleder pokerrundan genom att antingen lägga sig, dvs inte delta i rundan, eller genom att satsa ett belopp för att delta i rundan. Turen går sedan vidare till nästa spelare, som nu kan välja att antingen lägga sig, eller att gå med i rundan genom att syna eller höja insatsen. Att syna innebär att spelaren går med i spelrundan genom att satsa samma insats som tidigare spelare satsat.

Om en spelare höjer insatsen måste övriga spelare som vill vara kvar i spelrundan matcha denna spelares insats för att få delta i rundan.

Om en spelare höjt insatsen och övriga spelare lägger sig så vinner denna spelare utan att behöva visa sina kort.

Att bluffa är en stor del av poker. Det gäller då att få övriga spelare att lägga sig utan att man själv behöver visa korten, och man kan då vinna med vilka skräpkort som helst.

Du kanske även är intresserad av...

Några av våra webbspel.

Regler till fler kortspel.

Våran Casino-avdelning eller Poker-avdelning.